आसनों के नाम व प्रकार

पवनमुक्तासन भाग 1

 • दण्डासन-
 • पदांगुलिनमन और गुल्फनमन
 • गुल्फचक्र-
 • गुल्फ घूर्णन
 • जानु नमन
 • जानुचक्र-
 • अर्धतितली आसन-
 • श्रोणी चक्र-
 • पूर्ण तितली आसन-
 • मुष्टिका बन्धन
 • मणिबन्ध नमन
 • मणिबन्ध चक्र
 • कोहनी नमन
 • स्कन्ध चक्र
 • ग्रीवा संचालन

पवनमुक्तासन भाग 2

 • उतान पादासन
 • चक्र पादासन
 • पाद संचालनासन
 • सुप्त पवनमुक्तासन
 • झूलना लुढकना आसन
 • सुप्त उदराकर्षणासन
 • शव उदराकर्षणासन
 • नौकासन

पवनमुक्तासन भाग 3

 • रज्जु-कर्षणासन
 • गत्यात्मकमेरु वक्रासन
 • चक्की चालनासन
 • नौका संचालनासन
 • काष्ठ त़क्षणासन
 • नमस्कारासन
 • वायु निष्कासनासन
 • कौआ चालासन
 • उदराकर्षणासन

वज्रासन समूह के आसन

 • वज्रासन
 • आनन्द मदिरासन
 • पादादिरासन
 • भद्रासन
 • सिंहासन
 • वीरासन
 • मार्जरि आसन
 • व्याघ्रासन
 • शंशकासन
 • शशांक भुजंगासन
 • प्रणामासन
 • अर्ध उष्ट्रासन
 • उष्ट्रासन
 • सुप्त वज्रासन

खडे होकर किये जाने वाले आसन

 • हस्त उतानासन
 • अकर्ण धनुरासन
 • ताडासन
 • तिर्यक ताडासन
 • कटि चक्रासन
 • तिर्यक कटि चक्रासन
 • मेरु पृष्ठासन
 • उतानासन
 • द्रत उत्कटासन
 • समकोणासन
 • द्धिकोणसन
 • त्रिकोणासन
 • उत्थित लोलासन
 • दोलासन

सुर्य नमस्कार

 • प्रणामासन
 • हस्त उतानासन
 • पाद हस्तासन
 • अश्व संचालनासना
 • पर्वतासन
 • अष्टांग नमस्कार
 • भुजंगासन
 • पर्वतासन
 • अश्व संचालनासना
 • पाद हस्तासन
 • हस्त उतानासन
 • प्रणामासन

चन्द्र नमस्कार

 • अर्ध चन्द्रासन

मध्यम आसन समूह

पदमासन समूह के आसन

 • योगमुद्रासन
 • मत्स्यासन
 • गुप्तपदमासन
 • बद्ध पदमासन
 • लोलासन
 • कुक्कुटासन
 • गर्भ पिण्डासन
 • तोलांगुलासन

पीछे की और झुकने वाले आसन

 • भुजंगासन
 • तिर्यक भुजंगासन
 • पूर्ण भुजंगासन
 • सर्पासन
 • अर्ध शलभासन
 • शलभासन
 • पुर्ण शलभासन
 • सरल धनुरासन
 • धनुरासन
 • पुर्ण धनुरासन
 • कन्धरासन
 • अर्धचन्द्रासन
 • उतान पृष्ठास
 • सेतु आसन
 • ग्रीवासन
 • शीर्ष पाद भूमिस्पर्शासन
 • चक्रासन
 • गोमुखासन

आगे की और झुकने वाले आसन

 • शैथल्यासन
 • पश्चिमोतानासन
 • गत्यात्मक पश्चिमोतानासन
 • पादप्रसार पश्चिमोतानासन
 • जानु शिरासन
 • अर्ध पश्चिमोतानासन
 • मेरु आकर्षणासन
 • हस्तपाद अंगुष्ठासन
 • पाद हस्तासन
 • शीर्ष अंगुष्ठ योगासन
 • उत्थित जानु शिरासन
 • एक पाद पधोतानासन

मेरुदण्ड मोडकर किये जाने वाले आसन

 • मेरु दण्डवक्रासन
 • भू-नमन आसन
 • अर्ध मत्स्येन्द्रासन
 • परिवृत जानु शिरासन

सिर के बल किये जाने वाले आसन

 • भूमिपाद मस्तकासन
 • मूर्धासन
 • विपरीतकरणी आसन
 • सर्वागासन
 • पदम सर्वागासन
 • पूर्व हलासन
 • हलासन
 • द्रुत हलासन
 • अर्ध पदम हलासन
 • स्तम्भन आसन
 • शीर्षासन
 • सालम्ब शीर्षासन
 • निरालम्ब शीर्षासन
 • उर्ध्व पदमासन
 • कपालि आसन

संतुलन के आसन

 • एक पाद प्रणामासन
 • नटवर आसन
 • गरुणासन
 • नटराज आसन
 • एक पादासन
 • बकासन
 • उत्थित हस्त पादांगुष्ठासन
 • मेरुदण्डासन
 • निरालम्ब पश्चिमोतानासन
 • अर्ध पदम पादोतानासन
 • अर्ध बद्ध पदमोतानसन
 • वातायनासन
 • पाद अंगुष्ठासन
 • बक ध्यानासन
 • एक पाद बक ध्यानासन
 • द्धि हस्त भुजासन
 • एक हस्त भुजासन
 • हंसासन
 • संतुलन आसन
 • प्रकारान्तर
 • वशिष्ठासन

उच्च आसन

 • पूर्ण मत्स्येन्द्रासन
 • कूर्मासन
 • धनुराकर्षणासन
 • वृश्चिकासन
 • पृष्ठासन
 • मयूरासन
 • पदम मयूरासन
 • हनुमानासन
 • ब्रहमचर्यासना
 • मूल बन्धासन
 • गोरक्षासन
 • अष्ट वक्रासन
 • एक पाद शिरासन
 • उत्थान एक पाद शिरासन
 • द्धिपाद शिरासन
 • द्धिपाद कन्धरासन
 • परिघासन
 • पदम पर्वतासन
 • कश्यपासन
 • विश्वमित्रासन

अवश्य पढ़े आसनों का महत्व , ज्ञान व वर्गीकरण

1 thought on “आसनों के नाम व प्रकार”

Leave a Comment

error: Content is protected !!